Solenoid Valf Elektrik Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Solenoid valfin kablolaması, kolaydır. Solenoid valfin enerji hattı; topraklama kablosu, anot ve katot dahil, 3 kutupludur. AC açısından, solenoid valfi kablolarken anotve katot göz ardı edilemez. DC açısından, anot(+) ve katoda(-) dikkat edilmeli ve gerilimin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Solenoid valfin kablo şeması aşağıdaki gibidir.

Solenoid valfin bağlantısı basit olmasına rağmen kullanıcılar, solenoid valfi diğer cihazlara bağlarken hala bazı problemler yaşamaktadırlar. DIN-A veya DIN-B Soketli tip bağlantının adım adım açıklaması şu şekildedir;

• Yuvarlak bir kablo kullanın. Terminalleri (1) ve (2) güç kaynağına bağlayın. Kutuplar önemli değildir. (AC de)

• Her zaman toprağı bağlayın. Boruları asla topraklama olarak kullanmayın.

• Konnektörü bobine bağlayın. Bobin ve konnektör arasına nem girmediğinden emin olun. Montaj vidasını, 0,5 Nm tork ile sıkınız.

• Yoğuşma sebebiyle kablo üzerinde oluşabilecek su vb. akışkanların, kablo boyunca akarak soket içine girmesini engelleyin.

Fotoselli Bataryalarda Solenoid Valfler

Print

 

Fotoselli bataryalar, el teması olmadan su temini ve hijyeni için ekipmanlardır. Kullanıcı; musluk, duş veya pisuar fotosel alanına yaklaşıp hareket ettiğinde, su akacaktır.

 

Fotoselli bataryaların kullanımı, hastaneler ve halka açık alanlar gibi özel önlemler gerektiren yerlerde zorunludur. Ayrıca, bu uygulama, kullanımdan sonra su kaynağının otomatik olarak birkaç saniye içinde durması nedeniyle tüketimlerin azalmasını sağlamaktadır.

 

Print

 

Sistem kızılötesi ışın demetini üreten bir optik sensöre (fotosel) dayanır.

 

Işın bir cismin varlığıyla kesintiye uğradığında, sensör iki solenoid valfi elektriksel olarak çalıştıran kontrol ünitesine bir elektrik impulsu gönderir. Valfler, genel ısıtma soğutma sistemine bağlıdır ve sistemden sıcak ve soğuk su sağlarlar. Bir batarya/musluk sayesinde su sıcaklığı uygun şekilde düzenlenir.

 

Print

 

Bu uygulamada kulanılan DURAVIS Solenoid Valf;

mixer6

 

Bu uygulama için dikkate değer bir su debisi gereklidir.

 

Bu nedenle direkt çekmeli bir valf yerine, tam orifisli (15mm) pilot kumandalı DN15 bağlantılı solenoid valf seçimi yapılmıştır. Minimum fark basınç gereksinimlerindeki değişimine istinaden ∆P≥0,15 bar koşulu sağlayan DURAVIS ESV 110-03 serisi valf önerilmiştir.

 

Buna ek olarak, isteğe göre önerilen valfler; pisuarlar gibi ortamlarda atmosferin sebep olduğu dış mekan bozulmasına dayanacak şekilde nikel kaplı gövdeli olarakta tedarik edilebilir.

 

 

Mini Motorlu Vanalar ve Solenoid Valfler Arasındaki Farklar

motorval
 

Mini motorlu vanalar ve solenoid valfler, genellikle otomatik su arıtma sistemlerinde kullanılır. Solenoid valflerle karşılaştırıldığında, DURAVIS EVM serisi mini motorlu küresel valfler (elektrik tahrikli küresel valfler) daha güvenilir ve kullanışlı olup, solenoid valflere iyi bir alternatiftir. Özellikle partiküllü akışkanlar solenoid valflerde problem yaratabilirken, tam geçişli mini motorlu vanalarda böyle bir olasılık ortadan kaldırılmıştır. Gene bir dezavantaj olarak; düşük basınç gerektiren bazı proseslerde solenoid valfler çalışamaz, ancak mini motorlu küresel vanalar basınç farkından bağımsız olarak çalışabilir. Mini motorlu vanalar, solenoid valflere nazaran biraz daha maliyetli bir seçim olmalarına rağmen, birçok zorlu proses için ekonomik bir alternatiftir.

 
Solenoid valfler bilindiği üzere, elektromekanik olarak çalışan bir valflerdir. Vana kısmı, solenoid üzerinden bir elektrik akımı ile kontrol edilir. İki yollu bir valfte akış, açılır veya kapatılır; üç-yollu solenoid valflerde ise çıkış, iki çıkış portu arasında değiştirilir. Normalde açık veya normalde kapalı ve farklı akış planlarıyla tasarlanabilen solenoid valfler en ekonomik kontrol elemanlarıdır. Görevleri, akışkanı durdurmak, geçişine izin vermek, dozajlamak, dağıtmak veya karıştırmaktır. Birçok uygulama alanlarında bulunurlar. Solenoid valflerler, hızlı tepkimeleri(milisaniye mertebelerinde) ile yüksek güvenilirlik, uzun servis ömrü, kullanılan materyallerin ortama uyumluluğu, düşük kontrol gücü ve kompakt tasarım sunar. Akışta tam geçiş sağlanmaz ve maksimum çalışma basıncı valfin orifis büyüklüğüyle ters orantılıdır. Genellikle çalışma basıncı arttıkça, orifis küçük seçileceğinden debi düşer. Pilot kumandalı versiyonlarda ise, akışkanın temizliği ve partikülsüz olması valfin güvenli bir çalışma sunabilmesi açsından elzemdir.
 

Motorlu bir vana ise, vanayı açmak veya kapatmak için bir elektrik motoru kullanılan bir valf türüdür. Bu tip vana, çok büyük vana türleri kontrol edebilir veya çok farklı uygulama alanlarında kullanılabilir. Bunlardan bazıları arasında; havaalanı buz çözme prosesleri, tarımsal sulama ve otomatik yangın söndürme gibi uzaktan akışkan kontrol uygulamaları örnek verilebilir. Vana kısmının malzemesi akışkan ile uygun seçilmeli, besleme voltajında istenmeyen sapmalar olmamalıdır. DURAVIS EVM serisi mini motorlu vanalarda düşük güç tüketimi ile çalışırlar. Ayırca solenoid valflerden farklı olarak sürekli bir enerji tüketimi söz konusu değildir. İçerisindeki switchler yardımıyla tam açık veya tam kapalı pozisyonda enerjiyi üzerinden atar. Kullanım yerine göre; 9-24V AC-DC veya 220VAC gibi farklı gerilimlerde ve farklı kablolama opsiyonları ile sunulmaktadır.

 
www.us-kon.com.tr
www.duravis.com

 
 

PLC, Aç-Kapa(On-Off) Pnömatik Aktüatörlü Vanayı Nasıl Kontrol Eder?

plcvalve

 

PLC Dijital Girişler:

  1. Vana Açık Sinyal Geribeslemesi
  2. Vana Kapalı Sinyal Geribeslemesi

 

PLC Dijital Çıkış:

  1. Vana enerjilendir komutu

 

 

PLC, Aç-Kapa Vanayı Nasıl Kontrol Eder:

 

Herhangi bir pnömatik vananın çalışması için hava beslemesi gerekir. Hava filtresi regülatörü, hava besleme kaynağında bulunan herhangi bir sıvı veya partikül maddeyi elimine etmek ve pnömatik aktüatörlü proses vanasını çalıştırmak için, gerekli basınçlı hava kaynağını ayarlar. Hava filtresi regülatörünün çıkışı, solenoid valf vasıtasıyla vana aktüatörüne bağlanır. Bu örnekte kullandığımız DURAVIS ESV 106 serisi solenoid valf, tek etkili normalde açık bir aç/kapa(on/off) pnömatik aktüatörlü vanayı kontrol etmek için kullanılmıştır.

 

ESV 106 serisi solenoid valfler, normalde kapalı tiptir. Normal konumda selenoid valf, kapalı konumda veya enerjilenmemiş durumda olduğundan, hava kaynağı bloke olur ve basınçlı hava, vana aktüatörüne ulaşamaz. Bu durumda pnömatik aktüatörlü proses vanası (enstrumanımız) da açık konumdadır. Selenoid vana enerjilendirildiğinde, yani PLC sinyal gönderdiğinde; solenoid vana açık pozisyona gelir, böylece pnömatik aktüatörlü proses vanasına (enstrumana), gerekli hava beslemesi geçişine izin verir ve proses vanasını kapatır. Aşağıdaki resimde solenoid valfin enerjili ve enerjisiz durumlarda akışı nasıl kontrol ettiği gösterilmektedir;

 

electrovalve

 

Çoğu zaman solenoid valf ile vana aktüatörü karıştırılır. Her ne kadar, valf üzerindeki solenoid kısmı yapısı itibariyle bir aktüatör olsada, vana aktüatörü bambaşka bir ekipmandır. Bu simülasyonda solenoid valf, proses vanasını kumanda eden aktüatörü açıp kapamaya yarayan basınçlı havayı kontrol etmektedir. Proses vanasına bağlı olan aktüatör ise vanayı açıp kapayarak proses akışkanını kontrol eder.

 

Aç/Kapa proses vanası, vana konumunun tamamen açık veya tamamen kapalı olduğu ile ilgili sinyal olarak geribildirim için limit anahtarları (limit switchleri) ile donatılmıştır. Bu nedenle bu geribesleme sinyalleri PLC dijital girişlerine bağlanır. Dolayısıyla PLC, proses vanasının konumunu tam açık veya tamamen kapalı olarak izleyebilir ve/veya operatöre grafik yoluyla gösterebilir.

 

Baştada dediğimiz gibi pnömatik aktüatörlü proses vanasının açık pozisyonda (Normalde Açık) olduğunu düşünelim. Yani dışarıdan hiçbir etki olmaksınızın vananın pozisyonundan bahsediyoruz. Bu durumda, varsayılan olarak açık sinyali PLC’ ye gönderilecek veya açık bildirim limit switchi enerjilenecek ve kapalı bildirim limit switchinin enerjisinin kesileceğini söyleyebiliriz.

 

PLC’ nin proses vanasına bir dijital çıkış komutu gönderdiğini varsayalım. (Bir bariyer veya bir röle vasıtasıyla). Gene, proses vanamız üzerine monte edilmiş 24V DC solenoid valfimiz olduğunu varsayalım. (Resim1)

 

PLC dijital çıkış modülünden sonra genellikle bir bariyer veya bir röle yerleştirilir. Bir bariyere sahip olduğumuzu düşünelim, ilk bariyer, PLC dijital çıkış modülü komutunu alır (PLC komutu bariyer girişi), sonra bariyer çıkışını (Bariyer çıkışı) enerjilendirir ve bariyer ilgili valfe 24V DC gönderir. Bariyer veya rölenin amacı, PLC ve alan sinyallerinin izole edilmesi veya güvenlik amacıyla veya güç / voltaj sinyallerinin yükseltilmesi için kullanılır.

 

Proses vanamız PLC komutunu alır, yani bariyerden solenoid valfin 24V DC gerilimini alır. Böylece solenoid valf enerjilendirilir ve valf açık konumuna geçer. Solenoid valf, proses vanasının aktüatörüne, basınçlı kumanda havasını iletir.

Vana aktüatörü cihazın hava beslemesini alır ve vana milini buna göre hareket ettirir ve vana pozisyonu tamamen açık durumdan tam kapalı pozisyona geçer. Proses vanası gövde hareketini başlattığında derhal açık geri bildirim sinyali yok olur. Vana kapama hareketi başlatıldıktan ve kapalı konuma gelmeden önce hem açık hem de kapalı geribildirimler PLC tarafından kullanılamaz ve bu olay, geçiş durumu olarak adlandırılır. Proses vanası tamamen kapandıktan sonra, kapalı geri besleme switchi (limit switch veya proximity de olabilir) enerjilenir ve PLC’ye geribildirim sinyali gönderilir ve operatör vana kapalı bilgisini izler.

 

Not: Bazen on/off proses vanaları iki pozisyon arasında bir yerde takılabilir veya sıkışabilir, bu nedenle, ne açık ne de kapalı geri besleme anahtar devresi tamamlanamayacağından, vananın açık veya kapalı pozisyonu ile ilgili bir geri besleme alınamayabilir. Bu durumda proses vanasıyla alakalı, herhangi bir ara durumu algılamak mümkün değildir.

 

Şimdi PLC, çıktı komutunu on/off proses vanasına göndermiş olsun. Yani bariyer girişi kapatılacak, böylece bariyer enerjilenmeyecektir veya bariyer çıkışı KAPALI olacaktır, 24V DC enerji ise solenoid valfe gitmeyecektir. Enerjilenmeyen solenoid valfin konumu; açık pozisyondan kapalı pozisyona geçer. Böylelikle solenoid valf kapanır, yani pnömatik aktüatörlü proses vanasına giden hava beslemesini keser. Bu durumda proses vanası ilk konumu olan açık konumuna geri gelir ve PLC ye bunun ile ilgili sinyali iletir.

 

 

Simülasyonda Kullanılan Ekipmanların Detayları :

 

Örneğimizde bir pnömatik aktüatörlü aç/kapa vanasını simüle ettik. Bu sistemdeki vana ve bileşenlerin listesi aşağıdaki gibidir;

 

a.Hava Filtre Regülatörü: Hava Filtreleri, sıvı su ve partiküler maddeleri basınçlı hava kaynaklarından uzaklaştırmak için kullanılır. Bunlar ‘mekanik filtreler’ olup hava kaynağından gelen basıncı istenilen basınca regüle edip, onu filtreleyen ekipmanlardır.

 

b.Solenoid Vana: Solenoid valf, elektromekanik olarak kontrol edilen bir valftir. Vananın üzerinde bir hareketli ferromanyetik çekirdek, kovan ve bir elektrik bobini olan bir solenoid bulunur. Bobindeki elektrik akımı, manyetik alan yaratır. Manyetik alan çekirdeği bir kuvvet yardımıyla çeker veya iter. Sonuç olarak, bu çekirdek hareketi ile vananın orifisini açar veya kapatır.

 

c.Açık – Kapalı Besleme Sinyalleri:Proximity switchler, bazı nesnelerin yakınlığını algılayan anahtarlardır. Tanım gereği bu anahtarlar, kapak konumunun yakın ya da açık olduğunu algılamak için kapasitif, endüktif, manyetik, elektrikli veya optik araçlarla temassız sensörlerdir. Ayrıca limit switchler, proximity dışında mekanik switch te olabilirler, bu tip switchler temaslıdır.

 

d.Vana Aktüatörü: Bir vana aktüatörü, bir güç kaynağını kullanarak vanayı açmak veya kapatmak için kuvvet üreten bir ekipmandır. Bu güç kaynağı manuel (el, dişli, zincirli çark, kol vb.) olabilir. Ayrıca bu güç kaynağı; elektrik, hidrolik veya pnömatik te olabilir. Biz yukarıdaki örneğimizde, pnömatik tahrikli bir aktüatörden bahsettik.

 

e.Hava Besleme Kaynağı : Basınçlı ve şartlandırılmış hava kaynağıdır.

 

Daha fazla bilgi için; www.us-kon.com.tr

 

Solenoid Vana Seçiminde ve Siparişinde Gözönünde Bulundurulması Gereken Durumlar

duravissolenoid

 

Solenoid valfler tüm sistemlerde, elektrikle enerjilenerek veye enerjilenmeyerek sıvı veya gaz akışkanı kontrol ederler. Solenoid valfler; kapama vanası, açma vanası, dozajlama vanası, dağıtım vanası veya karıştırma vanası olarak kullanılabilirler. Bu sebeple 2 veya daha fazla yollu olarak üretilebilirler. 2 yollu selenoid valflerin iki bağlantı (akışkan için giriş ve çıkış yolları) noktası ve bir orifisi var iken; 3 yollu solenoid valflerde ise üç bağlantı noktası ve 2 ayrı orifis vardır.

 

Vana Fonksiyonları

– 2 yollu on/off mu? Yoksa 3 yollu gibi çoklu portlu bir valf mi isteniyor?

– Normalde açık mı? Kapalı mı?

– Valf seyrek mi yoksa sık mı çalışma yapacak?

 

Akışkan Tipi

– Vananın içinden geçen sıvı veya gazın cinsi nedir?

Hava veya soygaz sistemleri, beraberinde bir takım yağ veya kimyasalları barındırabilir. Bu ise, valf diyaframı veya bileşen malzemelerini etkileyebilir. Kimyasal dayanım kontrolü önemlidir.

 

Debi

– Yaklaşık olarak istenilen debi nedir?

Valf debi katsayısını baz alarak hesaplanabilir (Cv). Formüller interette bulunabileceği gibi,  “www.us-kon.com.tr” adresindede mevcuttur. Bu denklem için; hat giriş basıncı, valf çapı, orifis büyüklüğü gibi parametrelerin bilinmesi gerekir.

 

Güç Kaynağı

– Valf(ler)in belirli bir watt/VA değerinde mi beslenmesi gerekiyor?

– Valf(ler), akü ile mi beslenecek?

– Enerji tasarrufu zorunlu mu?

Enerji tasarrufu ve muhafaza edilmesi; orifis boyutu, çalışma basıncındaki seçim ve manyetik kilitleme (latching solenoid valf) gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

 

Çevresel Şartlar (Çalışma Ortamı)

– Valf(ler)in yüksek sıcaklık, korozif veya yüksek titreşimli bir ortamda çalışma ihtimali varmıdır? Kısıtlı montaj alanı? Kısıtlı enerji kaynağı? Çeşitli ürün belgelendirmesi gereklimidir?

Çevresel çalışma şartları, valf seçimini direk olarak etkiler.

 

Bağlantılar

– Hat bağlantı çapı ve tipi nedir?

– Ne tip bir elektriksel bağlantı gereklidir? Kablolu, DIN, soket?

 

DİĞER FAKTÖRLER

 

Çoklu Hatlar

– Sistem birden fazla hat mı içeriyor? Belki blok, valfadası yapılaması daha etkin olabilir.

 

Valf Montajı

– Sisteminizin gereksinimlerine bağlı olarak, bazı alt montaj işlemlerini dış kaynak kullanımı yapmak faydalı olabilir mi?

Valfleriniz, alanınıza uyacak şekilde tüm bileşenleri ile birlikte gönderilir, düzgün mekanik ve elektrik montaj ile sonlandırılır.

 

Tedarik Seçenekleri

– Bir/iki haftada bir valflerinizi bir defada teslim almak mi yoksa stokunuzun yönetilmesini mi istersiniz?

İlk yatırımınızı kolaylaştıracak veya kullanılabilir alanı en üst düzeye çıkarmak için neredeyse sınırsız sayıda tedarik seçeneği bulunmaktadır. Nasıl isterseniz…