Su ve Atık-Su Sistemleri İçin Güvenilir Akış Kontrol Ekipmanları

USKON Akışkan Kontrol Sistemleri olarak, su ve atık su sistemlerinde akışkan cinsine uygun vanalar ile bunları kontrol etmek için debi, sıcaklık, basınç ve seviye gibi parametrelerin ölçümünü güvenilir aralıkta gerçekleştiren enstrumanlar sunuyoruz.

Elektrodeiyonizasyon Sistemleri (EDI), Ön Arıtma & Filtrasyon, Kondensat Arıtma (CPP), Ters Osmoz Sistemleri (RO), Dezenfeksiyon, Demineralizasyon (DI) ve Atıksu Geri Kazanım Sistemlerinde kulanılan elektrik ve pnömatik aktüatörlü vanalar, solenoid valfler, elektromanyetik ve şamandıralı debimetreler, kontrolörler ve basınç anahtarları bunlardan başlıcalarıdır.

info@us-kon.com.tr

www.us-kon.com.tr

Değirmen Makineleri ve Sistemleri İçin Akış Kontrol Ekipmanları

USKON Akışkan Kontrol Sistemleri; değirmen sistemlerinin ana süreçleri olan temizleme, öğütme, taşıma, otomasyona yönelik güvenilir ekipmanlar sunar.

● Temizleme sürecindeki makinelerde; pnömatik yön valfleri, pnömatik silindirler;

● Öğütme sürecindeki; jet filtrelerdeki patlaç valfler,

● Taşıma sürecindeki; pnömatik yön klapesinde ve fan üzerinde kullanılan pnömatik aktüatörler;

● Otomatik tavlamada kullanılan; şamandıralı debimetreler, basınç düşürücüler, pistonlu vanalar ve solenoid valfler ile makine ve tesis üreticilerine katma değer katar.

info@us-kon.com.tr

www.us-kon.com.tr