Vana Seçimini Kolaylaştıracak Bir Akronim; TOM SPAVE

vanaseçimi

 

Vana seçimi sürecinde işi kolaylaştıracak bir kısaltma olarak TOM SPAVE akronimini kullanabiliriz. Her harf sorulması gereken bir faktörü nitelerken, aldığımız cevaplar prosesimiz için doğru vananın seçimini kolaylaştırır.

 

İki tip varyanttan söz edebiliriz.

 

T – Temperature: Medium/Fluid/Ambient? (Sıcaklık: Akışkan/Ortam/Çalışma Sıcaklığı)
O – Orifice: BSP, Flange (Orifis: BSP Dişli, Flanşlı)
M – Media: Air, Water, Oil, Gas (Akışkan Cinsi: Hava, Su, Yağ, Gaz)
S – Switching function: 2/2, 3/2, N/C, N/O (Yol ve Kontrol: 2 veya 3 Yollu, Normalde Kapalı/Açık)
P – Pressure: Min. / Max., Differential, Non-Differential (Basınç: Min./Max Fark basıncı, çalışma basıncı)
A – Atmosphere: Aggressive/Explosive (Ortam: Agresif, Korozif, Patlayıcı)
V – Voltage: AC/DC/Wattage (Voltaj: AC/DC/ Güç Watt)
E – Equipment: ATEX Class, Manual Override (Ekipma: ATEX Sınıfı, Manual Kumanda)

 

Veya

 

T – Type: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 (Tip: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2)
O – Operation: N/O, N/C (Kontrol: Normalde Kapalı/Açık)
M – Media: Air, Water, Oil, Gas (Akışkan Cinsi: Hava, Su, Yağ, Gaz)
S – Size: 1/4″, 1/2″, 1″, 2″ (Ölçü: 1/4″, 1/2″, 1″, 2″)
P – Pressure: Bar, PSI (Basınç: bar, PSI cinsinden)
A – Ambient: Temperature (Ortam: Sıcaklık)
V – Voltage: 110/50, 230/50, 24DC (Voltaj)
E – Enclosure: Explosion proof (Koruma Sınıfı: Exproof)

 

Mutlak Basınç ve Gösterge Basıncı Arasındaki Fark

Mutlak_basınç_Absolute_Pressure

 

Mutlak basınç ve gösterge (izafi) basınç ölçümleri arasındaki fark hakkında sorular, sık sık gündeme gelir ve öyle görülüyorki gelecektir de…

 

Literatür yardımıyla teorik açıdan bakacak olursak, bu sorulara şu şekilde cevap verilebilir; gösterge basıncı (bir diğer adıyla aşırı basınç ölçümü), ölçülen mevcut atmosferik basınçtan herzaman farklıdır. Bununla birlikte basınç, deniz seviyesinden yüksekliğe ve havaya göre değişir.

 

Öte taraftan, mutlak basınç ölçümü idealden veya mutlak vakum arasındaki farkı ölçer. Bu sebeple bu ölçüm rakımdan veya havadan bağımsızdır.

 

Pratikte ise, bu iki ölçüm arasındaki fark şöyledir;

 

Çoğu durumda, ölçüm görevi gösterge basıncının belirlenmesine yöneliktir. Bu amaç, bu tip bir sensörün yaygın olarak kullanılmasına neden olur.

 

Ancak, göstergeli bir basınç sensörünün gerçek ölçüm görevi, mutlak basıncı ölçmek ise, aşağıdaki ek hatalar beklenmelidir;

 

• Havadaki değişimler nedeniyle +/- 30 mbar
• Yer değiştirme nedeniyle 200mbar a kadar (Örneğin; deniz seviyesinden 2000m ye kadar)

 
Ölçüm aralığına bağlı olarak, bu hataların büyüklüğü hatrı sayılır derece önemli (örneğin 1 bar ölçüm aralığında havada) veya gözardı edilebilir(400 barda hidrolikte) olabilir.